Gratulujeme
14 výhercům soutěže!

Odborná porota s pomocí veřejnosti vybrala z příspěvků jednoho výherce za každý

kraj. Ti od nás získávají marketingovou kampaň na míru. Výhercům z

14 krajů rozdáme celkem milion korun.