Podpořte projekty svým hlasem

Sledujte příběhy podnikatelů a vyberte ty nejzajímavější. Pomozte svým hlasováním podpořit originální projekty. Příběh, který získá nejvíc hlasů, odměníme telefonem Samsung S22.

Všechny projekty

První chytrá logistika na kávovou sedlinu v Evropě

  • Ostatní činnosti
  • Hlavní město Praha
První chytrá logistika na kávovou sedlinu v Evropě

Co má společného kávová sedlina a technologie a proč je škoda, že jí tuny končí ve směsném odpadu? Projekt reKáva poskytuje odpadovou službu kavárnám, firmám a dalším institucím, v rámci které zajišťuje svoz kávové sedliny prostřednictvím elektrického cargo kola. Daná organizace shromažďuje vyprodukovanou sedlinu do „smart košů“ s integrovaným čipem, které monitorují její stav a zaplnění koše. Prostřednictvím aplikace propojené se „smart koši“ má pak řidič kola přehled o tom, zda je třeba sedlinu již svézt do komunitní zahrady či nikoliv. V komunitních zahradách najde sedlina další využití. Smart koš díky integrovaným čipům zefektivňuje nakládání s odpady, a to jak z ekonomického, ekologického, tak i vědeckého hlediska. Data o kvalitě a množství kávové sedliny budeme sdílet s příslušnou organizací prostřednictvím propojené aplikace. Výstupem pro organizace bude navíc měsíční transparentní report o množství odkloněné kávové sedliny ze skládky. Díky tomuto řešení vidíme obrovský potenciál stát se vzorem pro další evropská města. Projekt má přesah do městského pěstování hub. V polovině září 2O22 spouštíme pilotní projekt pro 15 organizací. Připojte se, a podpořte náš start-up www.rekava.cz .