Dohlasováno! Galerie příběhů.

Vítězné projekty

Distanční domácí hospicová péče

  • Zdravotní a sociální péče
  • Středočeský kraj
Distanční domácí hospicová péče

Péče o umírajícího člověka a podpora jeho blízkých na dálku za pomoci digitálních technologií? Nemožné! To si ještě donedávna mysleli všichni, včetně zdravotníků Domácího Hospice Dobrého Pastýře. A pak přišla pandemie, nouzový stav, karanténa a hromadné propouštění pacientů z nemocnic do domácího ošetření. Tehdy se počet klientů domácího hospice zdvojnásobil a pětice zdravotních sester měla co dělat, aby náročnou péči o všechny z nich i jejich doprovázející blízké zvládla. U již "zaškolených" rodin, které péči o svého blízkého začali celkem zvládat, se pozvolna přešlo na distanční formu péče, konzultace ohledně správného postupu a psychická podpora tak probíhala prostřednictvím videohovorů. Zdravotníci vyjížděli k pacientům jen v nejnutnějších případech, kdy bylo zapotřebí zdravotního úkonu nebo stabilizování špatného psychického stavu pacienta a jeho rodiny. Digitalizovali se rovněž pravidelná týdenní setkání multidisciplinárního pečujícího týmu, osobně se potkával vždy jen tou dobou sloužící personál, ostatní se účastnili prostřednictvím video nebo telekonference. Schopnost ovládat chytrý telefon, tablet a počítač si museli osvojit i ti největší odpůrci moderních technologií, milovníci tlačítkových telefonů a psacího stroje. Digitální technologie a jejich aktivní vyžívání se v domácím hospici stalo již neodmyslitelnou součástí jeho fungování, nutným standardem. Přišlo se totiž na to, že tyto nástroje podstatně ulehčují sdílení informací v rámci širšího týmu a zefektivňují tak komunikaci uvnitř týmu i směrem k pacientům. Jak se říká, všechno zlé je na něco dobré...