Dohlasováno! Galerie příběhů.

Všechny projekty

TAK TO BYLO umělecko-sociální projekt

  • Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
  • Hlavní město Praha
TAK TO BYLO umělecko-sociální projekt

Předáváme životní příběhy a zkušenosti seniorů mladším generacím a propagujeme myšlenky, jako že stáří není stigma, ale plnohodnotná součást života. Internet je dnes jediný komunikační kanál s veřejností. Projekt designérky Lenky Záhorkové a spol. spolupracuje se seniory, které vybízí k ilustrování jejich životních příběhů. Ilustrace, zachycující osobní výpovědi, zásadní životní situace a vzpomínky, jsou přenášeny na odpadové porcelánové nádobí. Senioři se stávají designéry / ilustrátory jejich vlastní porcelánové kolekce. Celý projekt nese myšlenky o hodnotách, které přináší stáří. V současnosti vzniklo již přes 150 kusů ilustrovaného nádobí, a projekt nadále pokračuje, v tuto chvilku ho převracíme do distanční formy. Mimo jiné totiž funguje jako aktivizační činnost seniorů a jako platforma může fungovati do budoucna. Některé z vzniklých produktů jsou reprodukovány v malé sérii a prodávány na e-shopu za účelem podpory autora ilustrace a spolupracující neziskové organizace, poskytující služby seniorům. K propagaci projektu, sdílení lidských příběhů a nosných myšlenek používáme převážně sociální sítě. Bez technologie by se neobešel ani organizační tým.