Podpořte projekty svým hlasem

Všechny projekty

Maserna

  • Ostatní činnosti
  • Královéhradecký kraj
Maserna

Jsem stále v kontaktu s klienty, alespoň díky telefonu a wifi. Již čtvrtý mĕsíc mi naše Vláda neumožňuje provozovat masérskou službu, toliko potřebnou službu pro lidi. Je zajímavé, že na státních i soukromích rehabilitací mohou pacienti sedĕt v čekárnách, a mé kontakty 1+1, jsou v uzavření. Tento krok Vlády ČR považuji za diskriminaci, za nehoráznoé rozdĕlení a utlačování živnosti, kterou provozuji. Nĕkolikrát bĕhem 13.mĕsíců jsem žádal jednotlivé ministry, premiéra, poslance, aby mi toto vysvĕtlili a odůvodnili, proč jsem v uzavření. Nikdo mi neodpovĕdĕl, natož aby se tím zabýval. Jediný poslanec, Mudr Jiří Mašek(ANO) mi praviselnĕ bere telefony, mluví se mnou a snaží se o průlom v této patové situaci. Stejnĕ mi he nápomocen pan starosta mĕsta Dvora Králové nad Labem pan ing.Jan Jarolím(ANO). Patří tĕmto pánům, myslím tím tĕmto slušným pánům, velké podĕkování za komunikaci a snahu se tím zabývat. Toliko potřebné služby pro klienty, a jsme bez vysvĕtlení, bez odůvidnĕní již 4.mĕsíc uzavřeni. Toto není v žádné jiné zemi na svĕtĕ, stejnĕ tak, jakože bĕhem 13.mĕsíců od začátku pandémie již 4.ministr zdravotnivtví. Opravdu silná rozhodnutí a potírání svobody a hlavnĕ. Potírání a zábrana nejen podnikání, ale ošetření našich občanů v dobĕ, kdy mají velké bolesti, blokády a RHB jsoz na týdny objednací doby. Smutný příbĕh nás masérů a pedikérú, kosmetiček, kadeřnic.